Status prawny

Status prawny

Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Jarosławski, który sprawuje nadzór nad działalnością Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych  i Licealnych w Jarosławiu w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

 

Nadzorowi podlega w szczególności:

  • prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole środkami finansowymi oraz gospodarowanie mieniem;
  • przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów;
  • przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkół

 Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych  i Licealnych w Jarosławiu jest jednostką budżetową. Statutowa działalność szkoły jest finansowana przez organ prowadzący.

Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu z siedzibą w Jarosławiu przy ul. św. Ducha 1  jest zespołem publicznych szkół ponadgimnazjalnych.

Opublikował: Marek Biały
Publikacja dnia: 20.06.2023, 14:38
Dokument oglądany razy: 223
Podpisał: Marek Biały
Dokument z dnia: 20.06.2023